Academia Studentica

Varia

English

Wood laser-engraved shield, Artifex, Belgium, Leuven, 2017.

Coll.: Verzet & Cap’n

Artifex was founded in  2015 by Yorick Peeters v/o Filum..

Their colors are Green-white-green. Their shield shows their colors on the right, with their monogram in black. The left field is horizontally divided in two. The upper field is white with two green swords and a spiraling stave around it, while the bottom field is white with two joined hands in green.

Artifex is a Leuven student association that focuses on a wide range of cultural topics. From open stages, jam sessions and comedy nights to poker tournaments and longboard runs.

More info:

www.fb.com/artifexleuven

www.vicepraesesartifex.wixsite.com/artifex

praesidium.artifex@gmail.com

Français

Blason en bois gravé au laser, Artifex, Belgique, Louvain, 2017.

Coll. : Verzet & Cap’n

Artifex a été fondée en 2015 par Yorick Peeters v/o Filum.

Leurs couleurs sont vert-blanc-vert. Leur blason montre leurs couleurs sur la droite, avec leur monogramme en noir. Le champ de gauche est divisé horizontalement en deux. Le champ supérieur est blanc avec deux épées vertes et une portée en spirale autour, tandis que le champ inférieur est blanc avec deux mains jointes en vert.

Artifex est une association d’étudiants de Louvain qui se concentre sur un large éventail de sujets culturels. Des scènes ouvertes, des jam-sessions et des soirées de comédie aux tournois de poker et aux courses de longboard.

Plus d’informations :

www.fb.com/artifexleuven

www.vicepraesesartifex.wixsite.com/artifex

praesidium.artifex@gmail.com

Nederlands

Houten lasergegraveerd schild, Artifex, België, Leuven, 2017.

Coll.: Verzet & Cap’n

Artifex werd in 2015 opgericht door Yorick Peeters v/o Filum.

Hun kleuren zijn groen-wit-groen. Hun schild toont hun kleuren aan de rechterkant, met hun monogram in het zwart. Links is het veld horizontaal in tweeën gedeeld.Het bovenste veld is wit met twee groene zwaarden en een spiraalvormige duig eromheen, terwijl het onderste veld wit is met twee samengevoegde handen in het groen.

Artifex is een Leuvense studentenvereniging die zich bezighoudt met een breed scala aan culturele onderwerpen. Van open podia, jamsessies en comedy-avonden tot pokertornooien en longboard-runs.

Meer info:

www.fb.com/artifexleuven

www.vicepraesesartifex.wixsite.com/artifex

praesidium.artifex@gmail.com