Academia Studentica

Bands - Rubans - Linten - Bandy

English

Member’s band, Castrum, Belgium, Antwerp, 1991,

 

Coll.: Cap’n

 

Castrum was founded on 19 June 1991 by Sergeï Desmidt.

 

Their colors are red-yellow-red. Their shield is vertically divided with a right field diagonally showing their colors and their monogram in black. The left field is horizontally divided. The top half is red showing the blason of Antwerp. Below is a white banner with the words “Anno 1991”, the year of foundation. The lower half is black with a gold lion with red fangs, claws and tongue. Their motto is “Vivamus ad codicem”, which loosely translates to “living according to the codex”.

 

Castrum is an independent, pluralistic association that is politically, religiously and philosophically neutral. They unite current and former students of Antwerp.

 

More info:

 

www.fb.com/clubcastrum/

www.castrum.be

praeses@castrum.be

Français

Band des membres, Castrum, Belgique, Anvers, 1991,

 

Coll. : Cap’n

 

Castrum a été fondé le 19 juin 1991 par Sergeï Desmidt.

 

Leurs couleurs sont rouge-jaune-rouge. Leur blason est divisé verticalement avec un champ droit montrant en diagonale leurs couleurs et leur monogramme en noir. Le champ gauche est divisé horizontalement. La partie supérieure est rouge et montre le blason d’Anvers. En dessous, une bannière blanche avec les mots “Anno 1991”, l’année de la fondation. La partie inférieure est noire avec un lion doré avec des dents, des griffes et une langue rouges. Leur devise est “Vivamus ad codicem”, ce qui se traduit librement par “vivre selon le codex”.

 

Castrum est une association indépendante, pluraliste et neutre sur le plan politique, religieux et philosophique. Elle réunit les étudiants actuels et anciens d’Anvers.

 

Plus d’informations :

 

www.fb.com/clubcastrum/

www.castrum.be

praeses@castrum.be

Nederlands

Ledenlint, Castrum, België, Antwerpen, 1991,

 

Coll.: Cap’n

 

Castrum werd opgericht op 19 juni 1991 door Sergeï Desmidt.

 

Hun kleuren zijn rood-geel-rood. Hun schild is verticaal verdeeld met een rechterveld waarin diagonaal hun kleuren en hun monogram in zwart staan. Het linkerveld is horizontaal verdeeld. De bovenste helft is rood en toont het wapen van Antwerpen. Daaronder bevindt zich een wit vaandel met de woorden “Anno 1991”, het jaar van oprichting. De onderste helft is zwart met een gouden leeuw met rode hoektanden, klauwen en tong. Hun motto is “Vivamus ad codicem”, wat vrij vertaald “leven volgens de codex” betekent.

 

Castrum is een onafhankelijke, pluralistische vereniging die politiek, religieus en filosofisch neutraal is. Zij verenigt huidige en voormalige studenten van Antwerpen.

 

Meer info:

 

www.fb.com/clubcastrum/

www.castrum.be

praeses@castrum.be