Academia Studentica

Zipfels - Zipfle/Szatynelki

English

Weinzipfel with Scheffelknote, Corps Rhenania Heidelberg, Germany, Heidelberg, 1961-1962.

 

Coll.: Cap’n

 

Traditionally, Zipfels with a Scheffelknote could only be exchanged on the «Scheffelterrasse» of Heidelberg castle during the Schlosskommers. These terraces were named after a bronze statue of the poet Josef Viktor von Scheffel, which stood here from 1891 to 1942. In 1942, the statue was melted down. It was not until 26 June 1976 that a new Scheffel memorial stone was unveiled. This stone is more modest than the earlier memorial and features a medallion with Scheffel’s portrait, which was taken as a cast from the Scheffel grave in Karlsruhe.

 

This Zipfel belonged to Herbert Hasenzahl who was a member of Corps Rhenania Heidelberg. Rhenania Heidelberg was founded in its current form on 15 January 1849. Its oldest roots can be traced back until 23 July 1802. Their heraldic motto is «Gladius ultor noster!», and their general motto «Virtuti semper corona!».

 

The name Rhenania stands for «area of the Rhine», where most of the founding members came from. Their colours are Dark Blue-White-Red with Gold percussion, which also refers to their native region. They wear dark blue caps with a White-Red edge and white trimming. Novices don’t wear a band, only the cap, except with a Blue-White-Blue edge.

 

It is a «pflichtschlagend» corps, which means that its members are required to participate in organized duels with members of other associations. They accept both current and former students of the Ruprecht Karls University in Heidelberg.  Members are commonly referred to as «Rhenane».

 

Corps Rhenania is a member of the «Kösener Senioren-Convents-Verband» (KSCV), which is the oldest association of German, Austrian and Swiss student associations. Around 105 associations are a member, all of which are based upon the principle of tolerance.

 

More info:

www.rhenania-heidelberg.de

mail@rhenania-heidelberg.de   

Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Germany

Français

Weinzipfel avec Scheffelknote, Corps Rhenania Heidelberg, Germany, Heidelberg, 1961-1962.

 

Coll. : Cap’n

 

Traditionnellement, les Zipfels avec un Scheffelknote ne pouvaient être échangés que sur la “Scheffelterrasse” du château de Heidelberg pendant le Schlosskommers. Ces terrasses tiennent leur nom d’une statue en bronze du poète Josef Viktor von Scheffel, qui s’y trouvait de 1891 à 1942. En 1942, la statue a été fondue. Ce n’est que le 26 juin 1976 qu’une nouvelle pierre commémorative de Scheffel a été inaugurée. Cette pierre est plus modeste que l’ancienne et comporte un médaillon avec le portrait de Scheffel, qui provient d’un moulage de la tombe de Scheffel à Karlsruhe.

 

Ce zipfel a appartenu à Herbert Hasenzahl, qui était membre du Corps Rhenania Heidelberg. Rhenania Heidelberg a été fondé dans sa forme actuelle le 15 janvier 1849. Ses origines les plus anciennes remontent au 23 juillet 1802. Leur devise héraldique est “Gladius ultor noster !”, et leur devise générale “Virtuti semper corona !”.

 

Le nom Rhenania signifie “région du Rhin”, d’où provenaient la plupart des membres fondateurs. Leurs couleurs sont bleu foncé-blanc-rouge avec des percussions dorées, ce qui fait également référence à leur région d’origine. Ils portent des casquettes bleu foncé avec un bord blanc-rouge et des bordures blanches. Les bleus ne portent pas de band, seulement la casquette, mais avec un bord bleu-blanc-bleu.

 

C’est un corps à caractère “pflichtschlagend”, ce qui signifie que ses membres sont tenus de participer à des duels organisés avec des membres d’autres associations. Il accepte des étudiants actuels et anciens de l’université Ruprecht Karls de Heidelberg.  Les membres sont connus sous le nom de “Rhenane”.

 

Le Corps Rhenania est membre du “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV), qui est la plus ancienne association d’associations d’étudiants allemandes, autrichiennes et suisses. Environ 105 associations en sont membres, toutes basées sur le principe de la tolérance.

 

Plus d’informations :

www.rhenania-heidelberg.de

mail@rhenania-heidelberg.de

Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Allemagne

Nederlands

Weinzipfel met Scheffelknote, Corps Rhenania Heidelberg, Duitsland, Heidelberg, 1961-1962.

 

Coll.: Cap’n

 

Traditioneel mochten Zipfels met een Scheffelknote alleen uitgewisseld worden op het “Scheffelterrasse” van het kasteel van Heidelberg tijdens de Schlosskommers. Deze terrassen zijn genoemd naar een bronzen standbeeld van de dichter Josef Viktor von Scheffel, dat hier van 1891 tot 1942 stond. In 1942 werd het standbeeld omgesmolten. Pas op 26 juni 1976 werd een nieuwe Scheffel-herdenkingssteen onthuld. Deze steen is bescheidener dan het eerdere gedenkteken en voorzien van een medaillon met het portret van Scheffel, dat als afgietsel van het graf van Scheffel in Karlsruhe werd genomen.

 

Deze Zipfel was van Herbert Hasenzahl die lid was van Corps Rhenania Heidelberg. Rhenania Heidelberg werd in zijn huidige vorm opgericht op 15 januari 1849. De oudste wortels gaan terug tot 23 juli 1802. De wapenspreuk luidt “Gladius ultor noster!” en de algemene lijfspreuk “Virtuti semper corona!”.

 

De naam Rhenania staat voor “gebied van de Rijn”, waar de meeste van de stichtende leden vandaan kwamen. Hun kleuren zijn Donkerblauw-Wit-Rood met gouden percussie, wat ook verwijst naar hun geboortestreek. Ze dragen donkerblauwe petten met een wit-rode rand en witte biezen. Schachten dragen geen lint, alleen de pet, maar met een Blauw-Wit-Blauwe rand.

 

Het is een “pflichtschlagend” korps, wat betekent dat van de leden wordt verwacht dat zij deelnemen aan georganiseerde duels met leden van andere verenigingen. Zij aanvaarden zowel huidige als vroegere studenten van de Ruprecht Karls Universiteit in Heidelberg.  De leden worden gewoonlijk “Rhenane” genoemd.

 

Corps Rhenania is lid van het “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV), de oudste associatie van Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse studentenverenigingen. Er zijn ongeveer 105 verenigingen lid, die alle het principe van verdraagzaamheid hanteren.

 

Meer info:

www.rhenania-heidelberg.de
mail@rhenania-heidelberg.de
Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Duitsland