Academia Studentica

Cards - Cartes- Kaarten - Pocztówki

English

Postcard, “Zum ersten Mal in Wichs”, Kunstverlag Edm. von König, Germany, Heidelberg, ca. 1970’s.

 

Coll.: Pumba

 

Georg Mühlberg (5 Februay 1863 – 1 January 1925) was a German painter, draftsman and illustrator.

 

He mainly illustrated children’s literature, including fables, fairy tales and magazines. Several of his images depict scenes from student life. However, he didn’t show student life as it was at the end of the 19th century, but idealised it. In this way he met the taste of his time. The great popularity of the pictures was mainly due to their widespread use as postcard motifs.

 

This card depicts a young student which wears his Vollwichs for the first time. It was originally printed in 1920, and reprinted in 1970.

Français

Carte postale, “Zum ersten Mal in Wichs”, Kunstverlag Edm. von König, Allemagne, Heidelberg, ca. 1970’s.

 

Coll. : Pumba

 

Georg Mühlberg (5 février 1863 – 1er janvier 1925) était un peintre, dessinateur et illustrateur allemand.

 

Il a principalement illustré la littérature pour enfants, notamment des fables, des contes de fées et des magazines. Plusieurs de ses images représentent des scènes de la vie étudiante. Cependant, il n’a pas montré la vie étudiante telle qu’elle était à la fin du XIXe siècle, mais l’a idéalisée. Il a ainsi répondu au goût de son époque. La grande popularité de ces tableaux était principalement due à leur utilisation répandue comme motifs de cartes postales.

 

Cette carte représente un jeune étudiant qui porte pour la première fois son Vollwichs. Elle a été imprimée à l’origine en 1920, et réimprimée en 1970.

Nederlands

Ansichtkaart, “Zum ersten Mal in Wichs”, Kunstverlag Edm. von König, Duitsland, Heidelberg, ca. 1970’s.

 

Coll.: Pumba

 

Georg Mühlberg (5 februari 1863 – 1 januari 1925) was een Duits schilder, tekenaar en illustrator.

 

Hij illustreerde vooral kinderliteratuur, waaronder fabels, sprookjes en tijdschriften. Verschillende van zijn afbeeldingen tonen scènes uit het studentenleven. Hij liet het studentenleven echter niet zien zoals het aan het eind van de 19e eeuw was, maar idealiseerde het. Op die manier beantwoordde hij aan de smaak van zijn tijd. De grote populariteit van de afbeeldingen was vooral te danken aan het wijdverbreide gebruik ervan als motief voor ansichtkaarten.

 

Deze kaart toont een jonge student die voor het eerst zijn Vollwichs draagt. Ze werd oorspronkelijk gedrukt in 1920, en herdrukt in 1970.