Academia Studentica

Books – Livres – Boeken – Książki

English

2000 jaar Leuven en Oost-Brabant, Waar is de tijd Vol. 1-20, Waanders-Diogenes i.s.m. De Stad Leuven en de Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Zwolle, 1999.

 

Coll.: Cap’n

 

“Waar is de Tijd” revives the eventful history of Leuven and East Brabant. The 20 episodes of this compilation are a journey of discovery through the daily life of ordinary people, but also of pious beguines, self-confident village barons, soldiers and students.

Français

2000 jaar Leuven en Oost-Brabant, Waar is de tijd Vol. 1-20, Waanders-Diogenes i.s.m. De Stad Leuven en de Katholieke Universiteit Leuven, Belgique, Zwolle, 1999.

 

Coll.: Cap’n

 

“Waar is de Tijd” fait revivre l’histoire mouvementée de Louvain et du Brabant oriental. Les 20 épisodes de cette compilation sont un voyage à la découverte de la vie quotidienne des gens ordinaires, mais aussi des béguines pieuses, des barons de village ambitieux, des soldats et des étudiants.

Nederlands

2000 jaar Leuven en Oost-Brabant, Waar is de tijd Vol. 1-20, Waanders-Diogenes i.s.m. De Stad Leuven en de Katholieke Universiteit Leuven, België, Zwolle, 1999.

 

Coll.: Cap’n

 

“Waar is de Tijd” brengt de bewogen geschiedenis van Leuven en Oost-Brabant opnieuw tot leven. De 20 afleveringen van dit verzamelwerk vormen een ontdekkingsreis doorheen het dagelijks leven van de gewone man, maar ook van vrome begijnen, zelfbewuste dorpsbaronnen, van soldaten en studenten.