Academia Studentica

Books – Livres – Boeken – Książki

English

Coppens, Chris, Mark Derez & Jan Roegiers, Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000, Universitaire Pers Leuven, Belgium, Leuven, 2005.

Coll.: Cap’n

This book gives the history of the Leuven University Library from its foundation to the jubilee celebrations in 2000.

It contains eight chapters, each preceded by a gallery of images, as a summary of what is to follow. A Corpus inscriptionum, with the texts of all inscriptions on the historic building on the Mgr Ladeuzeplein, and a bibliography conclude the book.

Never-before-seen visual material is interspersed with current photographs: image and text make the book a reference point for decades to come.

Français

Coppens, Chris, Mark Derez & Jan Roegiers, Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000, Universitaire Pers Leuven, Belgium, Leuven, 2005.

Coll.: Cap’n

Ce livre retrace l’histoire de la Bibliothèque universitaire de Louvain, depuis sa création jusqu’aux célébrations du jubilé en 2000.

Il contient huit chapitres, chacun précédé d’une galerie d’images, comme un résumé de ce qui va suivre. Un Corpus inscriptionum, avec les textes de toutes les inscriptions sur le bâtiment historique de la place Mgr Ladeuze, et une bibliographie concluent le livre.

Des images inédites sont intercalées avec des photographies actuelles : images et textes font de ce livre un point de référence pour les décennies à venir.

Nederlands

Coppens, Chris, Mark Derez & Jan Roegiers, Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000, Universitaire Pers Leuven, Belgium, Leuven, 2005.

Coll.: Cap’n

Dit boek geeft de geschiedenis van de Leuvense Universiteitsbibliotheek van de stichting tot de jubileumviering in 2000.

Het bevat acht hoofdstukken, telkens voorafgegaan door een beeldengalerij, als een samenvatting van wat gaat volgen. Een Corpus inscriptionum, met de teksten van alle opschriften op het historisch gebouw aan het Mgr. Ladeuzeplein, en een bibliografie besluiten het boek.

Nooit eerder getoond beeldmateriaal wordt afgewisseld met actuele foto’s: beeld en tekst maken van het boek een referentiepunt voor de komende decennia.